Näringslivsdag 2015

Vi på Rotvik deltar på Tyresö näringslivsdag. Det är ett evenemang som i år samlar 60-talet utställare och syftar till att skapa personliga möten, dels mellan lokala företagare och också mellan företag och kunder.
Mässan i Bollmorahallen är öppen för allmänheten och har fri entré. Näringslivsdagen avslutas med en galakväll för inbjudna, där årets företagare, årets nyföretagare och årets miljösatsande företag ska delas ut.

Kom och besök oss i monter nr 7. Du får en kola om du är snäll…

http://www.tyreso.se/Naringsliv_arbete/Tyreso-Naringslivsdag/